Останні новини: до дня народження Л. Б. Хавкіної фахівцями кабінету бібліотекознавства підготовлено віртуальну виставку

Про конкурс

      Нового значення сьогодні набуває такий напрямок діяльності вітчизняних бібліотек, як вивчення та розкриття спадку відомих вчених. Для Харківщини знаковим є ім’я Л. Б. Хавкіної, ювілей якої відзначається у 2016 р. Вагомим внеском у справу вшанування її пам’яті та подальшої популяризації серед бібліотечної громадськості є діяльність Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка (ХДНБ ім. В. Г. Короленка). Серед проведених заходів такі: постійно діюча стендова експозиція «Бібліотекознавець Любов Борисівна Хавкіна», віртуальний проект «Любов Борисівна Хавкіна. Харківський період діяльності (1871–1918)», присвоєння кабінету бібліотекознавства її імені, встановлення меморіальної дошки на фасаді будівлі книгозбірні, проведення регіонального конкурсу імені Л. Б. Хавкіної на кращу наукову роботу та інноваційний проект серед молодих спеціалістів бібліотек, аспірантів, магістрів, студентів Харкова і регіону (з 2009 р.).
    Конкурс націлений на стимулювання професійного та соціального розвитку молодих науковців та фахівців бібліотек шляхом залучення їх до вирішення актуальних проблем бібліотечно-інформаційної діяльності та надання можливості стати авторами власних програм, проектів, наукових досліджень, а також на підвищення рейтингу бібліотеки та бібліотечної професії тощо.
   Засновниками та організаторами конкурсу є Харківське обласне відділення (філія) Всеукраїнської громадської організації «Українська бібліотечна асоціація» (ХОВ ВГО УБА) та Управління культури Харківської обласної державної адміністрації за підтримки ХДНБ ім. В. Г. Короленка, Харківської державної академії культури (ХДАК).
    Дві номінації конкурсу («Наукові праці», «Інноваційні проекти») дозволяють його учасникам розкрити свій науковий потенціал та проявити здібності. Тематика конкурсних робіт є широкою – від історичних розвідок до дослідження сучасного етапу розвитку мультимедійного середовища. Конкурс є тематичним: I конкурс «Як зробити бібліотеку успішною», ІІ – «Від традицій до інновацій», ІІІ (нинішній) –  «Бібліотеки, їх організація і техніка».
   У 2016 р. вперше запроваджуються спеціальні дипломи (Спеціальний диплом ХДНБ ім. В. Г. Короленка за кращу наукову роботу з розкриття історичної та культурної спадщини харківських бібліотек, Спеціальний диплом ХОВ ВГО УБА за кращу наукову роботу про бібліотечні громадські об'єднання, асоціації та імідж бібліотечної професії, Спеціальний диплом молодіжної секції ХОВ ВГО УБА за кращу відеопрезентацію «Бібліо Ідеї»).
Кабінет бібліотекознавства (КБ) надає консультаційну, інформаційну та методичну допомогу, інформаційну підтримку конкурсу забезпечують сайти ХОВ УБА, «Культурна столиця». Хід конкурсу висвітлюється на спеціально створеному блозі КБ «Регіональний конкурс ім. Л. Б. Хавкіної – 2016», що є інтерактивним інформаційним ресурсом та виконує функцію комунікативного майданчика між учасниками та організаторами конкурсу. Інтерв’ю з переможцями зібрані у виданні ХДНБ ім. В. Г. Короленка «VIVAT, CRESCAT, FLOREAT BIBLIOTHECA CHARCOVIENSIS!».
     Критерії, за якими оцінюються конкурсні роботи, стосуються новизни й актуальності досліджуваної теми, вимагають її глибокого розкриття, науково-теоретичного підґрунтя та практичного значення. Рецензентами виступають провідні науковці і фахівці, які належним чином оцінюють науковий рівень представлених робіт. До складу журі конкурсу входять члени Президії ХОВ ВГО УБА – директори провідних бібліотек та представники професорсько-викладацького складу ХДАК.
   Урочиста церемонія вручення переможцям дипломів та пам’ятних подарунків і презентація кращих робіт відбуваються в межах міжнародної науково-практичної конференції «Короленківські читання», під час круглого столу «Молода бібліотечна наука» молодих дослідників, організованому спільно з Науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ХДАК.

                                       Положення про конкурс 2020      Детальніше
                                       Положення про конкурс 2016      Детальніше
Положення про конкурс 2011      Детальніше
Положення про конкурс 2009      Детальніше

Видання та публікації про конкурс


Бібліотека & Creative [Текст] : матеріали Всеукр. конкурсу для молодих бібліотекарів ім. Любові Борисівни Хавкіної на кращу наук. роботу та інновац. проєкт / М-во культури та інформ. політики України, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО Укр. бібл. асоц., Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка ; [уклад.: Н. І. Капустіна, Ю. В. Ходарєва, відп. за вип. В. Д. Ракитянська]. – Харків, 2021. – 148 с. Електронний аналог
 
«Бібліотеки, їх організація і техніка» : ІІІ регіон. конкурс ім. Любові Борисівни Хавкіної на кращу наук. роботу та інновац. проект / М-во культури України, Харків. держ. наук б-ка ім. В. Г. Короленка, Харків. обл. від-ня (філія) ВГО «Укр. бібл. асоц.»; [уклад.: Н. І. Капустіна, Ю. В. Ходарєва, відп. за вип. В. Д. Ракитянська]. – Харків, 2018. – 116 с. Електронний аналог: https://ru.calameo.com/read/000632945264c81de9663 (дата звернення: 13.09.2018).

Гарєєв, К. Р. Молоді науковці в бібліотеках : конкурсна форма виявлення та професіональної підтримки [Текст] / К. Р. Гарєєв // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 22-23 квіт. 2010 р.: у 2 ч. / Харків. держ. акад. культури; [редкол. В. М. Шейко та ін.].  Харків : ХДАК, 2010. – Ч. 2.  С. 140-141.
 
Капустіна, Н. Всеукраїнський конкурс імені Л. Б. Хавкіної на кращу наукову роботу та інноваційний проєкт : популяризація наукових здобутків і креативних ідей молодих спеціалістів бібліотек [Текст]  / Н. Капустіна, Ю. Ходарєва // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2022. – № 1. – С. 2–7
 
Капустіна, Н. ІІІ регіональний конкурс наукових робіт та інноваційних проектів імені Л. Б. Хавкіної як платформа підвищення рейтингу бібліотеки та бібліотечної професії в регіоні [Текст] / Н. Капустіна, Ю. Ходарєва // Бібл. форум : історія, теорія і практика.  2017.  – № 2.  – С.3842.
 
Капустіна, Н. І. Регіональний конкурс імені Л. Б. Хавкіної [Електронний ресурс] / 
Н. І. Капустіна, Ю. В. Ходарєва // Бібліотечна енциклопедія Харківщини : регіон. корпорат. проект / Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Електрон. дані. – Харків, 2016. –  Режим доступу: http://libenc.korolenko.kharkov.com/bibliotechna-enciklopediya/profesijna-bibliotechna-osvita/47.html (дата звернення: 10.06.2018). – Назва з екрана.

Перший регіональний конкурс наукових робіт та інноваційних проектів «ЯК ЗРОБИТИ БІБЛІОТЕКУ УСПІШНОЮ» ім. Л. Б. Хавкіної [Текст] // Короленківські читання 2009 : матеріали XII  всеукр. наук.-практ. конф. 7–8 жовт. 2009 р. / Держ. закл. «Харків. держ. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка» ; [уклад. : Н. І. Капустіна, К. Р. Гарєєв]. – Харків, 2009. – С. 108 – 109.

Ходарєва, Ю. В. Регіональний конкурс імені Любові Борисівни Хавкіної [Текст] / Ю. В. Ходарєва // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, (21-22 квіт 2016 р.) / Харків. держ. акад. культури, Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол. В. М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2016.  С.333-334.

Ходарєва, Ю. В. Розвиток творчої активності молодих фахівців Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка [Текст] / Ю. В. Ходарєва // Библиотека нового века в единстве традиций и новаций : сб. материалов V Форума молодых библиотекарей Луганщины "Книга. Молодежь. Интеллект" / Луган. обл. гос. администрация, Упр. культуры, национальностей и религий, Луган. обл. б-ка для юношества.  Луганск, 2012.  Вып. 5. – С. 69-74 : ил. Завантажити

Немає коментарів:

Дописати коментар