Останні новини: до дня народження Л. Б. Хавкіної фахівцями кабінету бібліотекознавства підготовлено віртуальну виставку

Хроніка

Підсумки конкурсу 2016З нагоди 145-річчя з дня народження  бібліотекознавця Л. Б. Хавкіної та 110-річчя виходу її книги «Библиотеки, их организация и техника» з ініціативи працівників кабінету бібліотекознавства імені Л. Б. Хавкіної (КБ) Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка (ХДНБ), Харківське обласне
відділення Всеукраїнської
громадської організації «Українська бібліотечна
асоціація»  (ХОВ ВГО «УБА») за підтримки
Харківської державної академії культури (ХДАК), Харківської обласної універсальної наукової бібліотеки (ХОУНБ), методичних  бібліотечних об’єднань серед молодих спеціалістів бібліотек, аспірантів, магістрів та студентів утретє провело регіональний конкурс імені Л. Б. Хавкіної «БІБЛІОТЕКИ, ЇХ ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНІКА».
Мета та завдання конкурсу залишаються незмінними. Конкурс традиційно проводився у двох номінаціях.

Перша номінація:
  •  наукові роботи (опубліковані та неопубліковані наукові статті, концепції, аналітичні огляди, звіти про науково-дослідну роботу, методичні та науково-бібліографічні видання, підготовлені протягом останніх трьох років).
Друга номінація:
  • інноваційні проекти (у т. ч. запроваджені у практику роботи бібліотеки протягом останніх трьох років), що містять послідовний опис діяльності та/або досвіду, спрямовані на досягнення визначеної мети або створення нового продукту чи послуги, постановку проблеми, визначення мети та завдань, вимоги до продукту (послуги), характеристики строків, етапів виконання, ресурсів та умов зовнішнього середовища.
Вперше були запроваджені спеціальні дипломи:
  • спеціальний диплом ХДНБ за кращу наукову роботу з розкриття історичної та культурної спадщини харківських бібліотек.
  • спеціальний диплом ХОВ ВГО «УБА» за кращу наукову роботу про бібліотечні громадські об’єднання, асоціації та імідж бібліотечної професії з нагоди 100-річчя харківського бібліотечного руху;
  • спеціальний диплом Молодіжної секції ХОВ ВГО «УБА» за кращу  відеопрезентацію «Бібліо Ідеї».
    Голова оргкомітету конкурсу – заступник директора з наукової роботи ХДНБ, кандидат наук із соціальних комунікацій Л. В. Глазунова, заступник  голови – завідуюча КБ Н. І. Капустіна, секретар – директор Харківської міської спеціалізованої музично-театральної бібліотеки імені К. С. Станіславського (ХМСМТБ) І. О. Аввакумова.
    Прийом конкурсних робіт та електронна реєстрація тривали з березня по вересень 2016 року. Методичну та інформаційну підтримку конкурсу надавав КБ.
     Інтерактивний інформаційний ресурс – блог «Регіональний конкурс імені Л. Б. Хавкіної» (http://khavkinakonkurs.blogspot.com/p/2016.html), створений співробітниками КБ, виконував функцію комунікативного майданчика між учасниками та організаторами, містив оголошення, анонси, банери й організаційно-регламентуючу документацію, повідомляв про хід конкурсу. Відвідувачами блогу стали користувачі не лише з України, але й з Бельгії, Великої Британії, Індії, Іспанії, Кенії, Малайзії, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, РФ, США, Угорщини, Франції.

       Проводилася потужна рекламна кампанія про оголошений конкурс через веб-сайт ХДНБ, соціальні мережі (офіційну сторінку КБ у Facebook), шляхом виступів і презентацій на семінарах, нарадах, засіданнях секції науково-методичної та науково-дослідної роботи ХОВ ВГО «УБА», Днях фахівця, науково-теоретичних конференціях тощо.


     Працівники КБ збирали пакети необхідних документів, розробили шорт-лист для оцінювання конкурсних робіт членами журі, шукали спонсорів для придбання подарунків переможцям та учасникам конкурсу із залученням технологій краудфандингу – проводилися бесіди, зустрічі, виступи, листування. Було розроблено фірмовий стиль конкурсу – банери, плакат з фотографіями зареєстрованих на конкурс учасників, бейджі учасників, відеовізитку.
        До участі в конкурсі молоді фахівці ХДНБ, Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (ЦНБ ХНУ), Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету (НБ ХНМУ), Наукової бібліотеки Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, Наукової бібліотеки Харківського національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (НБ ХНТУ «ХПІ»), Харківської обласної бібліотеки для юнацтва (ХОБЮ), аспіранти ХДАК, студенти ХНУ, Харківського національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (ХНТУ «ХПІ») та ХДАК, а також соціальний працівник Балаклійського районного територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) подали 19 робіт. Вперше у конкурсі взяли участь представники Китайської Народної Республіки (КНР), які навчаються в аспірантурі ХДАК, що дозволило розширити географічне представництво цього заходу. Про те, що ці межі невпинно розширюються, свідчить і стійкий інтерес до конкурсу інтернет-відвідувачів зі всього світу (з моменту відкриття блогу конкурсу його відвідали 2659 разів користувачі з 14 країн), а також надіслані запити щодо участі у конкурсі фахівців з інших регіонів України, зокрема з Чернігівської області. Можливо, наступний конкурс доцільно провести на міжрегіональному рівні.
     Учасники конкурсу в працях за результатами досліджень розглядали проблеми полілінгвізму як важливого елементу комунікації у бібліотечному обслуговуванні, сучасний стан корпоративної каталогізації; аналізували показники онлайн-діяльності європейських національних бібліотек; визначали перспективи впровадження в практику бібліотек регіонального досвіду з формування медіа-простору, динаміку техніко-технологічних трансформацій публічних бібліотек України, особливості підготовчого етапу впровадження мобільних технологій в університетських бібліотеках, представлення бібліотеками електронних версій видань у відкритому доступі, використання нових інформаційних технологій бібліотеками КНР для популяризації кінематографічної спадщини, специфіку функціонування державних архівів України; характеризували професійні ресурси регіонального бібліотечного руху та канали професійної комунікації на прикладі сайта ХОВ ВГО «УБА» та зарубіжної бібліотечної преси. Не менш важливими для бібліотекарів-практиків стали проекти академічного бібліотечного простору Харкова «Бібліотечний ревізор», молодіжного клубу «Молодь змінює світ» ХОБЮ з розвитку громадської активності молоді, «Школи електротехніки» ХНТУ «ХПІ», ХДНБ – «Техно-Lab» та соціально-культурний проект «Бібліотека рівних можливостей».
      Роботи з історичної тематики присвячені харківській науковій школі бібліотечного фондознавства, народним бібліотекам-читальням Харкова кінця ХІХ – початку ХХ століття. У відеонарисі «Корабли мыслей» представлено роздуми молоді про майбутнє бібліотеки і професії бібліотекаря в контексті сучасних трансформацій суспільства. Цікаво, що цей ролик підготовили  не бібліотекарі, а студенти факультету кіно-телемистецтва ХДАК.
        Подані на конкурс роботи отримали схвальні оцінки експертів – провідних науковців і фахівців Харківського регіону: вчених ХДАК (завідуючої кафедрою документознавства та книгознавства, доктора педагогічних наук, професора А. Л. Соляник; завідуючої кафедрою бібліотекознавства та інформаційно-аналітичної діяльності, доктора наук із соціальних  комунікацій, професора  І. О. Давидової; професора, доктора наук із соціальних комунікацій В. А. Маркової; старшого викладача, кандидата наук із соціальних. комунікацій О. О. Косачової), директора ЦНБ ХНУ І. К. Журавльової, директора НБ ХНМУ І. В. Киричок та завідуючої відділом обслуговування науковою літературою цієї бібліотеки В. М. Серпухової, фахівців ХДНБ (завідуючої відділом науково-інформаційного забезпечення інноваційних процесів В. Г. Прохорової, завідуючої науково-видавничим відділом С. М. Миценко, методиста Г. Д. Ковальчук), голови Харківської обласної організації товариства Червоного хреста К. Є. Башкірова, головного редактора журналу «Енергозбереження. Енергетика. Енергоаудит», професора ХНТУ «ХПІ», кандидата економічних наук, академіка Академії наук Вищої освіти України, генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю «Науково-технічний центр «Енергетичні технології» С. А. Меховича, патентного повіреного України, директора компанії «Інвента» Є. С. Стогнія.
     Під час опрацювання конкурсних робіт журі у складі членів Президії ХОВ ВГО «УБА», директорів та провідних фахівців ХДАК, ХОУНБ, ХДНБ та інших бібліотек на чолі з головою ХОВ ВГО «УБА», директором ХДНБ  В. Д. Ракитянською і завідуючою кафедрою документознавства та книгознавства ХДАК, доктором педагогічних наук  А. А. Соляник, додержувалося таких критеріїв: новизна й актуальність, змістовність і розкриття теми, науково-теоретичне та практичне значення.

        5 жовтня 2016 року на засіданні Президії ХОВ ВГО «УБА» заступник голови Оргкомітету конкурсу, завідуюча КБ Н. І. Капустіна повідомила про хід конкурсу, а секретар, директор ХМСМТБ І. О. Аввакумова оголосила результати експертного оцінювання членами журі. У кожній номінації визначено переможців конкурсу, які поділили між собою 1, 2 і 3 місця, а також присуджені спеціальні дипломи.
Працівники КБ взяли у членів
журі інтерв’ю, в яких останні ділилися власними враженнями від конкурсних робіт. Цитати з інтерв’ю стали складовою відеовізитки про конкурс (https://www.youtube.com/watch?v=KXVSyDsz3fc&feature=youtu.be), яку презентовано під час ХІХ Міжнародної науково-практичної конференції  «Короленківські читання 2016».
      Оголошення підсумків конкурсу і церемонія нагородження переможців дипломами І, ІІ і ІІІ ступеня, спеціальними дипломами та цінними подарунками традиційно відбулися під час пленарного засідання «Короленківських читань», які цього року проходили 12 жовтня за темою «Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору».
      Цінні подарунки для урочистої церемонії нагородження переможців серед яких статуетки у вигляді сов, а також наукові, навчальні, ювілейні та видання малого тиражу провідних бібліотек (навчально-методичний посібник «Куратор змісту» та монографія «Теорія та практика змішаного навчання», історичні нариси «Бібліотека в історичному просторі трьох епох», альбом «Пам'ятки античної культури у фондах ХДНБ імені В. Г. Короленка. Давньогрецькі керамічні клейма IVII ст. до н. е. : колекція О. В. Горілого», «Библиотека Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина за 200 лет (1805–2005)» та ін.)  вручили директор ХДНБ В. Д. Ракитянська, директор Центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька ХНУ, професор, кандидат історичних наук С. М. Куделко, директор ЦНБ ХНУ І. К. Журавльова, директор НБ ХНТУ «ХПІ»  Л. П. Семененко.


       На церемонії нагородження були присутні члени конкурсного журі, директор ХДНБ, заслужений працівник культури України, голова ХОВ ВГО «УБА» В. Д. Ракитянська, академік Національної академії наук України, голова Північно-Східного наукового центру Національної академії наук та Міністерства освіти та науки України В. П. Семиноженко, науковці ХДАК (професори А. А. Соляник та І. О. Давидова), провідні фахівці національних, наукових, публічних та бібліотек вищих навчальних закладів України.

Переможці у номінації «Наукові роботи»:


І місце  – Ходарєва Юліана Владиславівна, головний бібліотекар ХДНБ ім. В. Г. Короленка
«Перспективи впровадження регіонального досвіду в розвиток медіа-простору ХДНБ 
ім. В. Г. Короленка: за результатами регіонального дослідження»

ІІ місце Безсмертна Ольга Володимирівна, бібліотекар І категорії Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету
«Особливості підготовчого етапу впровадження мобільних технологій в університетських бібліотеках»

ІІІ місцеРостовцев Сергій Сергійович, аспірант Харківської державної академії культури
«Компаративний аналіз показників он-лайн діяльності європейських національних бібліотек»
Переможці у номінації «Інноваційні проекти»:

І місцеПрохорова Ганна Валеріївна, головний бібліотекар ХДНБ ім. В. Г. Короленка 
«Проект ‘’ТЕХНО-LAB’’»

ІІ місцеЛисенко Олена Юріївна,бібліотекар І категорії Харківської обласної бібліотеки для юнацтва
«Молодіжний клуб «Молодь змінює світ» – інноваційний проект Харківської обласної бібліотеки для юнацтва з розвитку громадської активності молоді»

ІІІ місце Лискова Катерина Андріївна, бібліотекар І категорії Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені 
 В. Н. Каразіна
«"Бібліотечний ревізор" академічного бібліотечного простору Харкова»
Спеціальні дипломи :

Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка за кращу наукову роботу з розкриття історичної та культурної спадщини харківських бібліотекБезверхова Галина Юріївна, соціальний працівник Балаклійського районного територіального центру соціального обслуговування
«Харківська наукова школа бібліотечного фондознавства»

Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка за кращу наукову роботу з розкриття історичної та культурної спадщини харківських бібліотекСелігєев Сильвестр Сергійович, студент Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
«Народные библиотеки-читальни г. Харькова: создание и создатели (1891–1903 гг.)»

Харківського обласного відділення (філії) Всеукраїнської громадської організації «Українська бібліотечна асоціація» за кращу наукову роботу про бібліотечні громадські об’єднання, асоціації та імідж бібліотечної професії з нагоди 100-річчя Харківського бібліотечного руху Тіщенко Антоніна Анатоліївна, провідний бібліотекар Харківської державної наукової бібліотеки імені 
В. Г. Короленка
«Професійний ресурс – сайт Харківського обласного відділення Української бібліотечної асоціації – як форма позиціонування регіонального бібліотечного руху»


Молодіжної секції Харківського обласного відділення (філії) Всеукраїнської громадської організації «Українська бібліотечна асоціація» за кращу відеопрезентацію «Бібліо Ідеї»Дедик Маргарита Олександрівна, студентка Харківської державної академії культури
«Корабли мыслей»
Дипломанти:

Бережна Ксенія Сергіївна, учений секретар Наукової бібліотеки Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова, аспірантка Харківської державної академії культури
«Динаміка техніко-технологічних трансформацій публічних бібліотек України»

Вороніна Регіна Валеріївна, бібліотекар 2 категорії Наукової бібліотеки  Харківського національного медичного університету
«Полілінгвізм як важливий елемент комунікації у бібліотечному обслуговуванні»

Заговора Марина Вікторівна, бібліотекар Наукової бібліотеки Харківського національного медичного університету
«Корпоративна каталогізація: реалії сьогодення»

І Цзя, аспірантка Харківської державної  академії  культури
«Использование новых информационных технологий в популяризации отечественного кинематографического наследия: опыт библиотек КНР»

Лупай Тетяна Сергіївна, студентка Національного аерокосмічного університету імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»
«Специфіка функціонування центрального державного науково-технічного архіву України»

Побережна Оксана Олександрівна, заступник директора Наукової бібліотеки Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
«Школа електротехніки: до 130-річчя НТУ "ХПІ"»

Стрілець Наталія Олександрівна, головний бібліотекар Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка
 «Представлення електронних версій видань у відкритому доступі (з досвіду ХДНБ ім. В. Г. Короленка)»

Шевцова Юлія Олександрівна, аспірантка Харківської державної академії культури
«Аналіз зарубіжних бібліотечних журналів як важливого каналу професійної комунікації»
       Під час круглого столу «Молода бібліотечна наука», організованого працівниками КБ, продовжено церемонію нагородження дипломантів конкурсу, які також отримали цінні подарунки, продемонстровано конкурсні роботи переможців та відеовізитку конкурсу, проведено інтерактивну вікторину серед знавців бібліотек та обмін досвідом і думками між учасниками заходу на комунікативному майданчику. Найбільш жвава дискусія розпочалася з визначення майбутнього бібліотек, в яких сьогодні працюють учасники круглого столу, пошуку шляхів збереження бібліотечними закладами власної унікальності, яка продовжилася під час рефлексії на тему професійного розвитку молодого бібліотекаря, основних факторів його успіху, а також тих вимог, яким він повинен відповідати та тих знань і навичок, якими повинен володіти, щоб залишатися сучасним та успішним. Не менш важливими стали питання долі друкованої книги в електронну епоху, інформаційної грамотності, орієнтації бібліотечної освіти на поглиблене вивчення найновіших ІТ-технологій з точки зору практики, а також можливих майданчиків для професійного зростання молодих бібліотекарів регіону.      Завершився круглий стіл підготовкою ряду пропозицій, що мають сприяти професійному розвитку молодих бібліотекарів регіону, знайомством з експонованою у КБ тематичною книжковою виставкою «Бібліотечна молодь – інтелектуальний ресурс сучасної книгозбірні», фотосесією дипломантів і переможців конкурсу, проведенням інтерв’ю та неформатним спілкуванням у кулуарах заходу.


    Третій регіональний конкурс імені Л. Б. Хавкіної  «Бібліотеки, їх організація і техніка» завершено. Організатори висловлюють вдячність усім партнерам, учасникам і спонсорам конкурсу за активну участь; бажають нових звершень, професійного розвитку та кар’єрного зростання переможцям і дипломантам;  закликають бібліотечну молодь регіону до пошуку нових ідей, тем та розробок, що можуть бути презентовані у IV конкурсі імені Л. Б. Хавкіної!


Підсумки конкурсу 2011

     З нагоди 125-річного ювілею ХДНБ ім. В. Г. Короленка та 140-річчя з дня народження бібліотекознавця Л. Б. Хавкіної науково-дослідним відділом бібліотекознавства та бібліографознавства Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка за підтримки Харківської державної академії культури, Харківської обласної універсальної наукової бібліотеки, методичних  бібліотечних об’єднань вдруге проведено серед молодих спеціалістів бібліотек, аспірантів, магістрів та студентів регіональний конкурс  ім. Л. Б. Хавкіної  «ВІД ТРАДИЦІЙ ДО ІННОВАЦІЙ».

Мета та завдання (згідно з Положенням про конкурс)  полягають у залученні молодих учених, студентів та спеціалістів бібліотек регіону до вирішення актуальних проблем бібліотечно-інформаційної діяльності; активізації нових досліджень, які збагачують потенціал вітчизняної бібліотечної та книжкової справи; стимулюванні професійного зростання молодих спеціалістів бібліотек, аспірантів, магістрів, студентів Харкова та регіону; розвитку системи інформування бібліотечної спільноти про розробки, які мають інноваційний характер; підвищенні рейтингу бібліотеки та бібліотечної професії. 

Конкурс проводився у двох номінаціях.

     Перша номінація:
  • наукові роботи (опубліковані та неопубліковані наукові статті, концепції, аналітичні огляди, звіти про науково- дослідну роботу, методичні та науково-бібліографічні видання, підготовлені протягом останніх трьох років);
     Друга номінація:
  • інноваційні  проекти (у т. ч. запроваджені у практику роботи бібліотеки протягом останніх трьох років), які містять послідовний опис діяльності та/або досвіду, спрямованих на досягнення визначеної мети або створення нового продукту чи послуги; постановку проблеми, визначення мети та завдань, вимоги до продукту (послуги), характеристики строків, етапів виконання, ресурсів та умов зовнішнього середовища.
    Голова оргкомітету конкурсу– директор ХДНБ ім. В. Г. Короленка, заслужений працівник культури України В. Д. Ракитянська, заступник голови – канд. наук із соціал. комунікацій,ст. викладач ХДАК В. П. Жукова, секретар – гол. бібліотекар ХДНБ ім. В. Г. Короленка А. Л. Шалиганова.До участі в конкурсі молодими фахівцями ХДНБ ім. В. Г. Короленка, ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна, НБ ХДУХТ, НТБ ХНТУ «ХПІ», аспірантами ХДАК, ХНУ ім. В. Н. Каразіна, студентами  ХДАК, ХНТУ «ХПІ», ХНАМГ було подано 20 робіт.

      Учасники конкурсу у працях за результатами моніторингів визначали інформаційні потреби і запити користувачів, розглядали особливості сучасного етапу розвитку мультимедійного середовища, проблеми впровадження інформаційних технологій в діяльність бібліотек,  створення та використання лінгвістичного забезпечення електронних бібліотек, корпоративних продуктів зведеного каталогізування, бібліотекознавчих електронних ресурсів, електронних архівів, сайтів і блогів, планування освітлення в приміщеннях бібліотек.

      Представлено значну кількість робіт з історичної тематики, серед яких дослідження, присвячені діячам науки та культури  Л. Б. Хавкіній, Б. О. Боровичу та В. І. Вернадському, історії бібліотек, відділів, фондів,  книготоргівлі Харкова. 

   Роботи отримали схвальні оцінки експертів – провідних  науковців і фахівців Харківського регіону: вчених ХДАК (докт. пед. наук, професора, декана факультету бібліотекознавства та інформаційної діяльності  А. Л. Соляник; докт. пед. наук, професора, декана  факультету  документознавства та інформаційної діяльності Л. Я. Філіпової; канд. пед. наук, доцента  В. В. Сєдих; канд. пед. наук, доцента Т. Д. Булах;  канд. наук із соціал. комунікацій, ст. викладача ХДАК В. П. Жукової; канд. техн. наук, доцента В. О. Брусенцева), ХНТУ «ХПІ» (професора, декана факультету комп’ютерно-інформаційних технологій М. Й. Заполовського), ХНУ ім. В. Н. Каразіна (канд. іст. наук, професора С. М. Куделка),фахівців ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна (директора ЦНБ ХНУ І. К. Журавльової), ХДУХТ (начальника навчально-методичного відділу А. В. Левченко) та ННЦНІТ (начальника центру О. К. Кухарьонок), ХДНБ ім. В. Г. Короленка (методиста А. М. Перепечі, гол. бібліотекаря О. Б. Стогнія).

     Під час опрацювання конкурсних робіт журі у складі провідних фахівців ХДАК, ХОУНБ, ХДНБ ім. В. Г. Короленка, на чолі з директором ХДНБ   В. Д. Ракитянською і деканом факультету бібліотекознавства та інформатики ХДАК, докт. пед. наук  А. А. Соляник, додержувалось таких критеріїв: новизна і актуальність; змістовність і розкриття теми; науково-теоретичне та практичне значення.

   Журі підбило підсумки та визначило у кожній номінації переможців конкурсу, які поділили між собою 1, 2 і 3 місця. Церемонія нагородження переможців конкурсу дипломами І, ІІ і ІІІ ступеня та цінними подарунками відбулася  11 жовтня 2011 р. під час відкриття кабінету  бібліотекознавства ім. Л. Б. Хавкіної в межах ювілейних заходів «Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка в історичному просторі трьох епох», присвячених 125-річчю закладу. 

  Серед присутніх на церемонії нагородження були члени конкурсного журі, директор ХДНБ ім. В. Г. Короленка, заслужений працівник культури України В. Д. Ракитянська, начальник відділу аналізу та прогнозування діяльності бібліотек Міністерства культури України Л. С. Нікіфоренко, головний спеціаліст відділу аналізу та прогнозування діяльності бібліотек     С. Г. Сивокінь, докт. пед. наук, професор, проректор з наукової роботи ХДАК, заслужений працівник культури України, дійсний член Міжнародної академії інформатизації Н. М. Кушнаренко, російські бібліотекознавці: докт. пед. наук, професор, голова відділення бібліотекознавства Міжнародної академії інформатизації, академік  Академії гуманітарних наук Ю. М. Столяров; докт. пед. наук, професор, зав. сектором науково-дослідного відділу бібліотекознавства РДБ, дійсний член Міжнародної академії інформатизації М. Я. Дворкіна та інші.

Переможці у номінації «Наукові роботи»:

І місце  – Ходарєва Юліана Владиславівна, бібліотекар ХДНБ ім. В. Г. Короленка
«Інформаційні потреби і запити користувачів ХДНБ ім. В. Г. Короленка: за результатами моніторингів 2009, 2010 років»
ІІ місце – Семененко Олексій Олексійович, студент ХНТУ «ХПІ», Завада Ольга Олександрівна, студентка ХНАМГ
«От освещения к свету знаний»
ІІІ місце – Литвиненко Ольга Олександрівна, аспірант ХДАК
«Особливості сучасного етапу еволюції мультимедійного середовища»
ІІІ місце – Лискова Катерина Андріївна, бібліотекар ЦНБ ХНУ ім. В. Н. Каразіна
«История книготорговли в Харькове в ХIX в.»

             Переможці у номінації «Інноваційні проекти»:

І місце – Корнієнко Марія Євгенівна, методист  ХДНБ ім. В. Г. Короленка
«Любов Борисівна Хавкіна. Харківський період діяльності (1871-1918)»
ІІ місце – Підгайна Ольга Юріївна, бібліотекар НТБ ХНТУ «ХПІ»
«Розробка та впровадження нової версії сайту НТБ НТУ ‘‘ХПІ’’»
ІІІ місце – Губренко Ірина Юріївна, зав. сектором НБ ХДУХТ
«Створення галузевого тезаурусу в лінгвістичному забезпеченні електронної бібліотекиХарківського  державного університету харчування та торгівлі»

      Дипломанти:

Безсмертна Ольга Володимирівна, студентка ХДАК
«Внесок Л. Б. Хавкіної в теорію та практику каталогізації та організації фондів»

Бондаренко Станіслав Костянтинович, аспірант  ХНУ ім. В. Н. Каразіна
«Звіти Харківської громадської бібліотеки 1889-1918 рр. як джерело з історії читання»

Долбіна Анастасія В’чеславівна, бібліотекар   НТБ ХНТУ «ХПІ», Черевищенко Марина Михайлівна, провідний бібліотекар НТБ ХНТУ «ХПІ»
«Виртуальный путеводитель по библиотеке»

Калініченко Олександра Юріївна, студентка ХДАК
«Становлення та розвиток фондів дитячих бібліотек у першій половині ХХ ст.»

Малішевський Ілля Володимирович, бібліотекар  НБ ХДУХТ
«Блоги как средство продвижения библиотечного сайта»

Погребняк Наталія Петрівна, зав. сектором ХДНБ ім. В. Г. Короленка
«Прижизненные нотные издания дореволюционного периода: их отображение в ЭК ХГНБ им. В. Г. Короленко»

Стрілець Наталія Олександрівна, зав. сектором ХДНБ ім. В. Г. Короленка, аспірант ХДАК
«Електронний архів у бібліотеці: проблеми та можливості використання»

Тищенко Антоніна Анатоліївна, методист ХДНБ ім. В. Г. Короленка

«Бібліотечний аспект громадської діяльності В. І. Вернадського»

Підсумки конкурсу 2009

   Науково-дослідний відділ бібліотекознавства та бібліографознавства Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка за підтримки Харківської державної академії культури у 2009 році організував перший регіональний конкурс наукових робіт та інноваційних проектів «ЯК ЗРОБИТИ БІБЛІОТЕКУ УСПІШНОЮ» серед молодих спеціалістів бібліотек, аспірантів, магістрів, студентів. Конкурс носить ім’я Любов Борисівни Хавкіної, одного з найвизначніших представників харківської бібліотечної школи. Л. Б. Хавкіна працювала у Харківській громадській бібліотеці (нині ХДНБ імені В. Г. Короленка) у 1890-1918 рр., і з нею пов’язаний початковий період розвитку бібліотекознавчої думки в Україні. Саме у Харкові широко розгорнулася її наукова та педагогічна діяльність, а організаторські здібності ї професійний досвід допомогли у формуванні теоретичних обґрунтувань і висновків для подальшого розвитку бібліотекознавства як науки. 
    Тому ім’я саме Л. Б. Хавкіної обрано для конкурсу, мета та завдання якого полягали у залученні молодих вчених, студентів та спеціалістів бібліотек регіону до вирішення актуальних проблем бібліотечної справи, спрямування їх діяльності на активізацію інноваційного розвитку бібліотечної галузі, стимулювання професійного зростання молоді, підвищення рейтингу бібліотеки та бібліотечної професії.

Конкурс проводився у 2-х номінаціях:

– наукові роботи (опубліковані та неопубліковані статті, аналітичні огляди, методичні посібники тощо), які були підготовлені за останні 3 роки;

– інноваційні проекти (у т. ч. такі, що реалізовані у роботі бібліотеки за останні 3 роки), що містять постановку проблеми, мету та завдання, характеристику діяльності (етапи реалізації, їх завдання, форми та методи роботи, оцінку можливих результатів тощо).

    У конкурсі взяли участь молоді бібліотекарі ХДНБ ім. В. Г. Короленка, Харківської ОУНБ, ЦБА Дзержинського району, вузівських бібліотек, магістри та аспіранти ХДАК. У своїх роботах молоді спеціалісти представили роздуми щодо моделей бібліотеки XXI століття, нових схем управлінських рішень у бібліотеці, методів обслуговування читачів, форм інформаційної підтримки національних проектів. Оцінюючи конкурсантів, журі додержувалось таких критеріїв, як наявність програми розвитку, динаміки зростання показників та інновації у бібліотечному обслуговуванні, оволодіння новими інформаційними технологіями, формування позитивного іміджу бібліотеки, залучення позабюджетних коштів, соціальне партнерство бібліотек.

    Журі підбило підсумки та за у кожній номінації визначило 3-х переможців конкурсу, які поділили між собою 1, 2 і 3 місця. Церемонія нагородження переможців та учасників конкурсу дипломами І, ІІ і ІІІ ступеня та пам’ятними подарунками відбулася 8 жовтня 2009 р. на XII всеукраїнській науково-практичній конференції «Короленківські читання» у актовій залі ХДНБ імені В. Г. Короленка.

Переможці у номінації «Наукові роботи»:

І місце – Кузнєцова Марина Миколаївна, головний бібліотекар ЦРБ Орджонікідзевського району
«Чинники успішного розвитку бібліотек за умов їх корпоративної діяльності»
ІІ місце – Литвиненко Ольга Олександрівна, аспірант ХДАК
«Криза дитячого читання в контексті національного книговидання»
ІІІ місце – Бурим Віола Володимирівна, зав. сектором НТБ ХНАУ ім. М. Є. Жуковського «ХАІ»
«Проблеми забезпечення конкурентоспроможності вузівської бібліотеки
в сучасних умовах»

                                       Переможці у номінації «Інноваційні проекти»:


І місце – Ходарєва Юліана Владиславівна, бібліотекар ХДНБ ім. В. Г. Короленка
«Регіональний експериментальний кооперативний дослідницький проект“Харків – територія читання молоді”»
ІІ місце – творча лабораторія, керівник Підгайна Анжеліка Василівна,зав. відділом ХДНБ ім. В. Г. Короленка
«Програма створення і розвитку діяльності Інформаційно-аналітичного центру з проблем бібліотечної справи Харківської державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка на 2010-2014 роки»
ІІІ місце – Юрченко Валентина Миколаївна, бібліотекар бібліотеки ХДУХТ
«Вдосконалення комплектування фонду бібліотеки ХДУХТ на основі
створення електронного тематико-типологічного плану комплектування»

Дипломанти:

Бутенко Ірина Юріївна, бібліотекар бібліотеки ХДУХТ
«Допоміжна пошукова база даних “Словник харчування ХДУХТ” – крок до інформаційного простору галузі харчового виробництва та ресторанного бізнесу»

Гаркавець Вікторія Юріївна, зав. сектором ХДНБ ім. В. Г. Короленка
«Авторитетный нормативный файл предметных рубрик как основное средство тематического поиска в электронном каталоге ХГНБ им. В. Г. Короленко»

Ніколаєв Дмитро Володимирович, бібліотекар бібліотеки ХДАК
«Наукові бібліотеки: кадрові проблеми та перспективи»

Ногіна Вікторія Валеріївна, магістр ХДАК
«Напрями оптимізації комплектування фондів дитячих бібліотек України»

Федотова Лариса Миколаївна, заступник директора з наукової роботи Харківської ОУНБ
«Система безперервної освіти бібліотечних працівників ЦБС Харківської області»

Харитонова Юлія Сергіївна, магістр ХДАК
«Стратегії розвитку електронних ресурсів бібліотек вищих навчальних закладів України»

   З метою виявлення і підтримки талановитої, активної молоді у сфері бібліотечної справи у регіоні організаторами конкурсу вирішено проводити конкурс імені Л. Б. Хавкіної один раз на три роки та запрошувати усіх фахівців подавати свої наукові роботи та інноваційні проекти.

Немає коментарів:

Дописати коментар